پنج‌شنبه 30 شهریور 1402 - 21 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/02/12
مناطق چهارگانه محافظت شده زیست محیطی بازنگری شود
کد خبر: 27829

افزایش درآمد دولت با ظرفیت‌های جدید معدنی

نقش معدن در رشد اقتصاد بر کسی پوشیده نیست اما در مسیر فعالیت‌های معدنی چالش هایی به چشم می‌خورد که نه تنها مسئولان درصدد رفع آنها نیستند بلکه تنها راه‌حل را در تعطیلی معدن می‌دانند.

تقابل محیطزیست و معدن از چالشهای اغلب کشورهای در حال توسعه است باید در نظر بگیریم توسعه معادن با تخریب محیطزیست همراه است که میتوان با مدیریت صحیح این آسیبها را به حداقل برسانیم.در همین زمینه سارا یوسفیفر، کارشناس معدن گفت: دولت اگر به دنبال منابع پولی جدید برای افزایش پشتوانه مالی کشور است باید بخشی از قسمتهای مناطق چهارگانه محیطزیست که در برخی از آنها توسط محیطزیست فنس کشی شده را آزاد کند.

مناطق چهارگانه دوباره بررسی شوند

وی افزود: در کشور ما مناطقی به عنوان مناطق چهارگانه محیطزیست تعریف شده است که این پهنهها تحت کنترل سازمان حفاظت محیطزیست هستند. تقسیمبندی این پهنهها سالها قبل انجام شده و در آن زمان دیتاهای کافی زمینشناسی وجود نداشته که به عنوان مثال از نظر ژئوشیمی یا از نظر زمینشناسی به چه شکل هستند. این پهنهها نیاز به بررسی مجدد دارند.

وی تاکید کرد: این مناطق باید دوباره بر اساس استانداردهای جهانی مورد بررسی قرار بگیرند. برخی مناطق از این پهنهها کسر شود و برخی مناطق نیز اضافه شوند. زیرا میتوان با استخراج و استحصال کانیهای فلزی و غیرفلزی که در این مناطق وجود دارد پشتوانه ی مالی خوبی برای کشور ایجاد کرد. یوسفیفر عنوان کرد: در ایران باید چیزی جایگزین درآمدهای نفتی شود که درحالحاضر بیشترین تمرکزش بر روی کانیهای فلزی است در حالی که ما کانیهای صنعتی هم داریم که اگر بتوانیم بر روی آنها کار کنیم به درآمدزایی خوبی میرسیم. و این موارد میتواند پشتوانه مالی خوبی برای کشورمان باشد.

یوسفیفر تاکید کرد: به خصوص اینکه ما بر روی کمربند کانیزایی فلزی ازجمله مس قرار داریم. بنابراین سرمایهگذاران میخواهند در این مناطق اکتشاف انجام داده و درآمدزایی کنند. اما هنوز هم مناطقی داریم که رویشان کاری انجام نشده و اکتشافی بر روی آنها انجام نگرفته است. به گفته یوسفیفر، در بسیار از مناطق زمین شناسی پزشکی، انجام ندادهاند و در برخی مناطق که کانیهای معدنی وجود دارد مردم یا مشکلات پوستی دارند، یا به سرطان و سنگ کلیه و... مبتلا میشوند. همچنین در برخی مناطق مردم عمر کمی دارند و همه این مشکلات به خاطر آلودگی منطقه و آبهای آلوده سطحی و زیرزمینی است و این ربطی به معدنکاری ندارد و پوسته آن منطقه از زمان شکلگیری به خاطر وجود برخی کانیها آلودگی ذاتی داشتهاند.

این کارشناس ارشد معدنی افزود: در برخی مناطق مثل لواسان فنس کشی انجام میدهند که کار بسیار خوب و درستی است. زیرا این مناطق رسوبی است و حیات وحش منطقه به خوبی مورد حفاظت قرار میگیرد؛ ولی در مناطق چهارگانه محیطزیستی که کانیهایی مثل مس و طلا یا سرب و روی وجود دارد فنس کشی کار کاملا اشتباهی است چون موجودات زنده در آنجا گیر میافتند و نابود میشوند.

یوسفی فر گفت: تقابل بین محیطزیست و معدن در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و این رقابت در کشورهای درحال توسعه بیشتر دیده میشود. کشور ما نیز یکی از همین کشورهاست که هنوز نتوانسته به راهکاری برای وارد شدن کمترین آسیب به محیطزیست در عین حال توسعه معادن که یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور هستند، برسد.

برخی از مناطق حفاظت شده ذاتا آلودگی دارند

وی خاطرنشان کرد: در مناطق چهارگانه محیطزیست به طور ذاتی آلودگی ناشی از کانه زاییها به خصوص کانهزاییهای فلزی وجود دارد که اجتناب ناپذیر هستند.

یوسفی فر تاکید کرد: بنده در منطقه پلنگدره که منطقهای بین استان مرکزی و قم است مطالعات گستردهای انجام دادهام که گزارش آن در قالب پایان نامه ارائه شده است. در این مطالعات متوجه شدم، قسمتهایی از این منطقه حفاظت شده ذاتاً آلودگی دارد و این آلودگی ربطی به معدن و معدنکاری ندارد بلکه از زمانی که پوسته شکل گرفته آلودگی در آن پهنه بوده است. به گفته این کارشناس، نکته مهم در این راستا بالا بردن آگاهی جمعی مردم به خصوص بومیان این مناطق از این مسئله است. متاسفانه گاهی اوقات استفاده ناآگاهانه از محیطزیست ابزاری برای سرکوب معدنکاری در ایران شده است در حالی که معدن راهی مناسب رونق اقتصاد کشور است. این استاد زمینشناسی تاکید کرد: همچنین یکسری از فلزات ازجمله آرسنیک و جیوه و... در این منطقه هستند که خود باعث سرطان و جهش ژنی در انسان و موجودات جانوری و گیاهی در منطقه میشود و یکی از ایرادات در منطقه فنس کشی و به تله انداختن جانوران است.

به گفته وی، برخی کانهزاییهای فلزی مانند مس، طلا، سرب و روی و... پاراژنزهایی مثل ارسنیک و جیوه و مواد رادیو اکتیو به همراه دارند که خود ذاتا باعث آلودگی مناطق چهارگانه محیطزیست میشوند و باید این محدودهها از مناطق چهارگانه زیست محیطی خارج شوند.

این کارشناس معدن محیطزیست با بیان اینکه این پهنهها نیاز به بررسی مجدد دارند خاطر نشان کرد: پیشنهاد من این است که مطالعه مجدد بر کلیه مناطق چهارگانه محیطزیست انجام شود. محدودهایی که ذاتا آلوده هستند به خصوص کانه زایی هایی همچون مس، طلا، سرب و روی و... . باید از فنس کشی خارج شده و در اولویت اکتشافی قرار بگیرند.

یوسفیفر تصریح کرد: در برخی از مناطقی که آلودگی دارند نیز فنسکشی باعث شده موجود زنده در این پهنهها به تله بیفتد و باعث مرگ و میر بیشتر در مناطق آلوده شود.

وی ادامه داد: آلودگی این مناطق به گیاهان، حیوانات و انسانها آسیب میزند و آبهای زیرزمینی و سطحی را نیز آلوده میکند، بنابراین به نفع محیطزیست است که به جای این مناطق، مناطقی را محافظت کند که پراکنش حیات وحش دارد و آلوده نیست. باید مناطق چهارگانه محیطزیست از نظر آلودگی بررسی شوند و نقشه آنها در سراسر کشور مجدد و با توجه به استانداردهای جهانی تهیه شود. نقشههایی که سازمان زمینشناسی در این زمینه تهیه کرده میتواند به راحتی آنومالیهای معدنی و آلودگیها را نشان دهد. وی تاکید کرد: قطعا ظرفیتهای جدید معدنی در این مناطق نهفته است که کمک شایانی به رونق اقتصادی کشور خواهد کرد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/2ax6wg